Hva er en garanti?

En garanti er et løfte fra en produsent, importør eller selger, som skal gi deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven. Selgeren kan altså ikke innskrenke de rettighetene du har etter loven, men står fritt til å gi deg bedre rettigheter enn det loven gir deg. Garantien kan være gitt av produsenten, importøren eller selgeren. Garantien gir deg som regel rett til kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden.

Har selgeren gitt deg garanti er dette rettslig bindende. Det vil si at du med forbrukerkjøpsloven i hånd kan kreve at selgeren oppfyller det han har lovet i garantien. Under finner du garantiene til noen av våre leverandører (fler kommer).

ap0a3396
SpeedSquare garanti

 

SWANSON® begrenset garanti

Swanson Tool Co., Inc garanterer sine produkter til å være fri for defekter i materiale og utførelse i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Swansons eneste ansvar under denne begrensede garantien skal være deres mulighet til å reparere eller erstatte et produkt som vedkjennes av Swanson® å være defekt. For mer info besøk www.swansontoolco.com

tll049m

 

SAVAGE® begrenset livstidsgaranti

Savage Tool Co., Inc garanterer ovenfor den opprinnelige kjøper at Swansons SAVAGE® produkter vil være uten feil i materiale og utførelse i hele produktets levetid. Swansons eneste ansvar og kjøperens eneste rett i henhold til denne begrensede livstidsgarantien er at produktet enten vil bli reparert eller erstattet, hvis Swanson® er enig i at et produkt er defekt i materiale eller utførelse. Alle implisitte garantier skal være begrenset i varighet til ett år fra kjøpsdato, så sant det fortsatt er aktuelt. For mer info besøk www.swansontoolco.com

 

SAVAGE® begrenset livstidsgaranti for vater

Swanson Tool Co., Inc garanterer kun ovenfor den opprinnelige kjøperen at Swanson SAVAGE® sine vater vil opprettholde sin nøyaktighet hele livet. Libellene på alle SAVAGE® vaterene vil være så nøyaktige som lovet, alltid! Hvis de ikke er det, vil Swanson® erstatte det med ett nytt vater. Bøyd, vridd eller skadede vater fritar Swanson® og ugyldiggjør garantien. For mer info besøk www.swansontoolco.com

ezlkvadrat

Ezy-Lifter

Ezy-Lifter har et års garanti på fabrikasjonsfeil. Blir produktet ødelagt innen to år fra kjøpsdato ved vanlig bruk så repareres den hvis mulig eller erstattes med en ny Ezy-Lifter. For mer info besøk www.ezylifter.com

do21

 

Dead-On

Dead On® Work Gear & Dead On® Tools garanti:
Produsenten garanterer produktene å være fri for defekter i materialer og utførelse i en periode på ett (1) år fra kjøpsdato. Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøper og bare for produkter som brukes til normal bruk. Hvis dette produktet blir funnet å være defekt,  så er produsentens eneste forpliktelse og ditt eneste krav, er reparasjon eller erstatning av produktet på produsentens skjønn, forutsatt at produktet ikke er blitt skadet gjennom misbruk, ulykker, endringer, endring , vanskjøtsel eller mishandling. Denne garantien gjelder ikke noe produkt som er en følge av en ulykke, misbruk, uaktsomhet, endring, feil installasjon, eller noen andre feil som ikke er knyttet til materialfeil eller produksjonsfeil. Denne garantien gjelder ikke på overflaten av produktene, da dette anses som normal slitasje.

Produsenten garanterer ikke og spesielt fraskriver seg enhver garanti, uttrykkelig eller underforstått, om egnethet for et bestemt formål, annet enn garantien som er gitt her. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle påfølgende eller tilfeldige tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til arbeid / utgifts kostnader involvert i utskifting eller reparasjon av produktet.

 

 

BASH

Her kan du lese mer om BASH-garantien.

Generelt om ansvar fra Hammerslaget.no

Ikke i noe tilfelle skal Hammerslaget.no (juridisk: Hammerslaget AS) eller noen av leverandørene være ansvarlig for eventuelle skader eller følgeskader (inkludert ansvar for tap av fortjeneste eller andre ting) som oppstår ved salg, kjøp eller bruk av produktene.

For å gjøre krav på garantien til en leverandør, vennligst ta kontakt med Hammerslaget på post@hammerslaget.no

 

Retur

Har du en vare du vil bruke garantien på, ta kontakt med oss på post@hammerslaget.no, gi en kort forklaring på hvorfor produktet ikke lever opp til sin forventning, så gir vi deg videre beskjed derfra.

 

Angrerett

For å benytte deg av angreretten, vennligst se opplysninger om skjema og angreskjema som ble tilsendt ved kjøp av varer. 14 dagers angrefrist fra kjøper (privat, ikke bedrift) mottar varen.